Thắt chặt mối quan hệ hợp tác với Lào trong lĩnh vực Dự trữ Quốc gia

(30/11/2018)

Thực hiện chương trình hợp tác giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Tài chính Lào năm 2018, được sự đồng ý của Bộ trưởng Bộ Tài chính hai nước, từ ngày 26-30/11, Đoàn công tác của Tổng cục Dự trữ Nhà nước Việt Nam do ông Lê Xuân Minh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) làm trưởng đoàn sang làm việc với Vụ Dự trữ Nhà nước (Vụ DTNN)- Bộ Tài chính Lào.

 

Thứ trưởng Bộ Tài chính Lào tiếp thân mật đoàn công tác của Tổng cục Dự trữ Nhà nước


Trong thời gian công tác, hai bên đã trao đổi, tư vấn giúp Vụ DTNN Lào hoàn thiện dự thảo Nghị định về dự trữ nhà nước Lào (thay thế Nghị định số 291/CP).

Cụ thể, trên cơ sở dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 291/CP của Vụ Dự trữ nhà nước Lào, các chuyên gia của Tổng cục Dự trữ nhà nước Việt Nam đã trao đổi kinh nghiệm về lĩnh vực dự trữ quốc gia của Việt Nam và trực tiếp tham gia ý kiến vào các điều khoản của dự thảo Nghị định.

Trong cuộc làm việc, phía Việt Nam đã trao đổi làm rõ khái niệm DTNN và nguồn hình thành của DTNN. Nguồn dự trữ Việt Nam được hình thành từ nguồn ngân sách nhà nước thông qua việc bố trí ngân sách hàng năm, trung hạn và dài hạn, trên cơ sở thu nhập GDP của Việt Nam và thông qua việc đóng góp từ các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước.

Mục tiêu của dự trữ là được sử dụng cho việc hỗ trợ, khắc phục các hậu quả do thiên tai, dịch bệnh và các tình huống cấp thiết; từ đó cần quy định rõ về danh mục sản phẩm hàng hóa cần đưa vào DTNN.

Phía Việt Nam cũng trao đổi sâu về việc lựa chọn phương thức quản lý hàng DTNN cho phù hợp; kết hợp giữa phương thức trực tiếp quản lý hàng DTNN và phương thức thuê doanh nghiệp bảo quản hàng DTNN.

Đồng thời trao đổi về cơ chế quản lý và phối hợp trong sử dụng quỹ dự trữ: nên quy định kịch bản sử dụng DTNN trong các tình huống đột xuất, cấp bách và bổ sung cơ chế phối hợp trong việc xuất cấp, sử dụng hàng DTNN; làm rõ trách nhiệm của các bộ, ngành, chính quyền địa phương và Bộ Tài chính.

Ngoài ra, các chuyên gia của Tổng cục DTNN Việt Nam cũng trao đổi về các điều kiện đảm bảo cho dự trữ nhà nước, bao gồm về chiếu chuẩn kho, về bảo quản và quản lý chất lượng hàng DTNN; nguyên tắc bảo quản trên cơ sở các quy định của quy chuẩn và tiêu chuẩn về hàng DTNN; trách nhiệm của Vụ DTNN Lào và đơn vị nhận thuê bảo quản; điều kiện được nhận hợp đồng thuê bảo quản hàng DTNN...; bổ sung quy định hàng DTNN phải được bảo quản theo tiêu chuẩn hoặc quy chuẩn kỹ thuật và giao Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành tiêu chuẩn hoặc quy chuẩn kỹ thuật đối với hàng DTNN.

Bên cạnh đó, hai bên phối hợp kiểm tra công tác bảo quản kín 1.000 tấn gạo tại kho thuê bảo quản tại huyện Na Xai Thông, thủ đô Viêng Chăn. Đoàn công tác Tổng cục DTNN đã cùng với cán bộ Vụ DTNN Lào đến trực tiếp kho bảo quản kín 1.000 tấn gạo để kiểm tra và lấy mẫu gạo đang bảo quản về Việt Nam để phân tích, đánh giá và sẽ gửi kết quả qua thư điện tử với Vụ DTNN Lào.

 

Lễ ký biên bản làm việc theo Chương trình hợp tác

giữa Tổng cục Dự trữ Nhà nước và Vụ Dự trữ Nhà nước Lào

 

Đặc biệt, trong chuyến công tác lần này, hai bên đã trao đổi, thống nhất chương trình hợp tác năm 2019. Theo đó, sẽ có 04 đoàn (02 đoàn Vụ DTNN Lào sang Việt Nam và 02 đoàn Tổng cục DTNN Việt Nam sang Lào) để trao đổi, hướng dẫn về các nội dung như: xây dựng, hoàn thiện cơ chế chính sách về dự trữ; hỗ trợ và hướng dẫn công nghệ bảo quản kín đối với 1.700 tấn gạo nếp tại Pakse (Lào); đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ dự trữ.

Hai bên cũng đã thống nhất tiếp tục phát huy, duy trì cách thức trao đổi, phối hợp công việc như hiện nay. Phía Vụ DTNN Lào khi có vướng mắc cần kịp thời cung cấp thông tin cho Tổng cục DTNN Việt Nam để hỗ trợ, giúp đỡ.

Đặc biệt, trong chuyến công tác, bà Thip Pha Kon Chăn Thạ Vông Sa, Thứ trưởng Bộ Tài chính Lào đã tiếp thân mật và đánh giá cao những kết quả tốt đẹp mà đoàn công tác của Tổng cục DTNN Việt nam đã đạt được trong thời gian làm việc tại Lào.

 

 

Đây là cuộc làm việc thứ hai trong năm 2018 giữa Tổng cục DTNN Việt Nam và Vụ DTNN Lào. Những kết quả tốt đẹp, quan trọng mà Đoàn đã đạt được trong chuyến công tác tiếp tục góp phần thắt chặt quan hệ hợp tác có hiệu quả giữa cơ quan dự trữ hai nước nói riêng, củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào nói chung./.

 

Phạm Việt Hà - Nguyễn Hồng SâmCác tin đã đưa ngày: