Cục DTNN khu vực Bình Trị Thiên hoàn thành kế hoạch xuất bán thóc, gạo dự trữ quốc gia (08/04/2020)

Thực hiện Quyết định số 72/QĐ-TCDT và Quyết định số 78/QĐ-TCDT ngày 20/02/2020 của Tổng cục Dự trữ Nhà nước về việc phê duyệt kế hoạch bán thóc, bán đấu giá gạo dự trữ quốc gia thuộc chỉ tiêu kế hoạch xuất bán năm 2019 chuyển sang năm 2020 thực hiện.

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực TP. Hồ Chí Minh hoàn thành nhiệm vụ xuất cấp trang thiết bị phục vụ ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020 (06/04/2020)

Ngay sau khi nhận được Quyết định số 96/QĐ-TCDT ngày 06/3/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước về việc xuất cấp trang thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia cho Uỷ ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thành phố Hồ Chí Minh đã kịp thời liên hệ, phối hợp với các Bộ, ngành, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn các địa phương về thời gian xuất cấp vật tư, thiết bị,...

[ Xem Tiếp ]

Xuất cấp vật tư, trang thiết bị phòng, chống dịch COVID-19 (06/04/2020)

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định xuất cấp vật tư, trang thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia cho Bộ Quốc phòng để trang bị cho các đơn vị quân đội thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID–19.

[ Xem Tiếp ]

Cần sớm bổ sung nhóm hàng “Vật tư, thiết bị phòng, chống dịch, bệnh cho người” vào Danh mục hàng dự trữ quốc gia (30/03/2020)

Trước tình hình diễn biến phức tạp, khó lường của dịch covid-19, trên cơ sở đề nghị của Bộ Y tế tại Tờ trình số 410/TTr-BYT ngày 12/3/2020, Tổng cục Dự trữ nhà nước đã ký Tờ trình số 40/TTr-TCDT ngày 25/3/2020 tham mưu Bộ Tài chính trình Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh bổ sung nhóm hàng “Vật tư, thiết bị phòng, chống dịch, bệnh cho người” vào danh mục hàng dự trữ quốc gia quy định tại Điều 27 Luật Dự trữ quốc gia.

[ Xem Tiếp ]

Lương thực dự trữ quốc gia đảm bảo đáp ứng trong tình huống khẩn cấp xảy ra (27/03/2020)

Ngày 26/3, đánh giá về tình hình dự trữ lương thực của Việt Nam hiện nay, đại diện Vụ Quản lý hàng, Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) khẳng định, lương thực dự trữ quốc gia (DTQG) luôn đảm bảo đáp ứng trong tình huống khẩn cấp xảy ra.

[ Xem Tiếp ]

Mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về nguồn tài lực nói chung và nguồn lực dự trữ quốc gia nói riêng trong Chương trình hành động của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị (17/03/2020)

Ngày 12/3/2020, Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 30/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15/1/2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế. Căn cứ quan điểm chỉ đạo, mục tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tại Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, Chính phủ đã cụ thể hóa thành Chương trình hành động với những nội dung chủ yếu liên quan đến nguồn lực tài chính nói chung (nguồn tài lực) và nguồn lực dự trữ quốc gia nói riêng...

[ Xem Tiếp ]

Xuất gạo cứu đói cho nhân dân tỉnh Điện Biên và Lai Châu mùa giáp hạt (17/03/2020)

Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) khu vực Tây Bắc cho biết, đơn vị vừa hoàn thành xuất giao 750 tấn gạo dự trữ quốc gia cứu đói cho nhân dân tỉnh Điện Biên và Lai Châu trong thời gian giáp hạt năm 2020.

[ Xem Tiếp ]

Cục DTNN khu vực Thái Bình hoàn thành vận chuyển, giao, nhận gạo DTQG hỗ trợ học sinh tỉnh Điện Biên, học kỳ II năm học 2019 - 2020. (11/03/2020)

Cục DTNN khu vực Thái Bình được Tổng Cục Dự trữ Nhà nước giao nhiệm vụ xuất cấp hỗ trợ 2.848,8 tấn gạo cho học sinh tỉnh Điện Biên học kỳ II năm học 2019-2020 (theo Quyết định số 03/QĐ-TCDT ngày 03/01/2020) và xuất cấp bổ sung 81,034 tấn gạo theo quyết định số 90/QĐ-TCDT ngày 26/02/2020).

[ Xem Tiếp ]

Chỉ đạo quyết liệt, khắc phụ khó khăn bất thường tập trung thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2020 (05/03/2020)

Ngay từ đầu Qúy I năm 2020, trước diễn biến phức tạp ngày càng nguy hiểm, khó lường của dịch Covid-19 trên thế giới và tại nước ta, để hoàn thành nhiệm vụ được giao, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Vĩnh Phú đã chỉ đạo quyết liệt chủ động triển khai nhiều biện pháp đồng bộ nhằm vừa phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, đồng thời đảm bảo triển khai xuất cấp gạo cho học sinh các địa phương theo kế hoạch.

[ Xem Tiếp ]

Các tin đã đưa ngày: