Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nội sớm hoàn thành kế hoạch xuất, cấp gạo hỗ trợ học sinh tỉnh Sơn La học kỳ I năm học 2019- 2020

(31/10/2019)

 

Chính sách hỗ trợ gạo cho học sinh ở khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn bằng nguồn gạo dự trữ quốc gia có ý nghĩa rất lớn, luôn được Tổng cục Dự trữ Nhà nước quan tâm đặc biệt, và chỉ đạo rất sát sao. Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nội rất vinh dự khi hàng năm đều được Tổng cục Dự trữ giao nhiệm vụ xuất gạo hỗ trợ học sinh cho một số tỉnh phía Tây Bắc Bộ, trong đó: Năm 2019 Tổng Cục Dự trữ Nhà nước giao nhiệm vụ cho đơn vị xuất hỗ trợ học sinh tỉnh Sơn La học kỳ I năm học 2019-2020 số lượng 3.800,25 tấn (Quyết định số 456/QĐ-TCDT ngày 12/08/2019).

Sau khi tiếp nhận nhiệm vụ Tổng cục Dự trữ Nhà nước giao, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nội khẩn trương gửi văn bản đề nghị UBND tỉnh Sơn La sớm có kế hoạch phân bổ và thông tin đơn vị đầu mối tiếp nhận gạo đồng thời kiểm tra chất lượng gạo, phục vụ sẵn sàng xuất kho.

Ngày 27/8/2019 UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Quyết định số: 2078/QĐ- UBND về việc phân bổ cấp gạo DTQG hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2019-2020 tỉnh Sơn La và được tiếp nhận làm 02 đợt.

- Đợt 1 số lượng: 1,518,25 tấn thời gian từ ngày 06/9/2019 - 16/9/2019.

- Đợt 2 số lượng: 2,282,00 tấn thời gian từ ngày 20/10/2019 - 5/11/2019. 

Với tinh thần khẩn trương nhất, đơn vị đã lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ vận tải, chuẩn bị phương tiện, và nhân công bốc xếp. 04 Chi cục DTNN Hòa Bình; Sơn Tây; Thanh Oai; Mỹ Đức được giao nhiệm vụ xuất kho đợt này cũng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực cố gắng hết sức mình. Công tác xuất gạo hỗ trợ, cứu trợ tại đơn vị đã đi vào nề nếp, luôn có sự phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ phận và các cơ quan có liên quan luôn giúp cho đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ngoài ra, đơn vị đã ban hành văn bản “Hướng dẫn bảo quản gạo sau khi tiếp nhận” gửi tới các địa phương, nơi tiếp nhận và sử dụng gạo để có thể giúp địa phương có được chất lượng gạo tốt nhất khi sử dụng.

 

Bốc xếp gạo lên phương tiện vận chuyển của chi cục xuất hàng

 

Kể từ ngày 06/09/2019 các chi Cục DTNN Hòa Bình; Sơn Tây; Thanh Oai; Mỹ Đức - Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nội đã tiến hành bốc xếp gạo lên phương tiện vận chuyển giao cho các trường có học sinh được thụ hưởng gạo DTQG tại trung tâm: 16 huyện, thị thuộc tỉnh Sơn La.

 

Giao gạo tại trung tâm huyện, tỉnh Sơn La

 

Đến hết ngày 29/10/2019 Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nội đã giao hoàn thành 3.800,25 tấn gạo DTQG hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2019- 2020  thuộc địa bàn tỉnh Sơn La đảm bảo chất lượng, đủ về số lượng xong trước thời gian quy định, tạo điều kiện cho các trường ổn định lương thực, các cháu phấn khởi, yên tâm tích cực học tập, góp phần đáng kể phát triển sự nghiệp giáo dục các tỉnh miền núi và vùng sâu vùng xa./.

 

              Phòng KH & QLHDT – Cục DTNN khu vực Hà Nội