Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nội hoàn thành kế hoạch xuất, cấp gạo hỗ trợ học sinh tỉnh Hòa Bình học kỳ I năm học 2019- 2020

(30/09/2019)

 

Thực hiện Quyết định số 456/QĐ-TCDT ngày 12/8/2019 của Tổng cục Dự trữ Nhà nước về việc xuất gạo hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2019- 2020 tỉnh Hòa Bình. Sau khi nhận được nhiệm vụ, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nội nhanh chóng triển khai thực hiện, đơn vị đã gửi công văn số 370 CDTHN – KH& QLHDT ngày 14/08/2019 đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình sớm thông báo kế hoạch phân bổ và đơn vi đầu mối tiếp nhận gạo; Ủy ban nhân dân Tỉnh Hòa Bình đã ban hành quyết định số 1816/ QĐ-UBND ngày 26/08/2019 về việc phân bổ tạm cấp gạo dự trữ quốc gia để hỗ trợ cho học sinh học kỳ 2019-2020.

Trên cơ sở đó, đơn vị đã liên hệ và làm việc với đơn vị đầu mối được giao nhiệm vụ tiếp nhận gạo của địa phương để thống nhất nội dung công việc và trách nhiệm của các bên, xây dựng lịch giao nhận gạo cụ thể cho từng huyện (thị), lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ vận tải, giao nhiệm vụ cho Chi cục DTNN Hòa Bình xuất gạo hỗ trợ học sinh tại địa phương, tổ chức giao, nhận, lấy mẫu gạo và thống nhất niêm phong để làm cơ sở đối chứng khi cần thiết.

 

Xe bốc xếp gạo hỗ trợ cho học sinh tại Chi cục Dự trữ Hòa Bình.

 

Trong quá trình thực hiện, luôn có sự phối kết hợp chặt chẽ và nhịp nhàng giữa các phòng chuyên môn có liên quan, chi cục xuất hàng, đơn vị vận tải và các cơ quan được giao nhiệm vụ tiếp nhận gạo tại địa phương.

 

Các cháu học sinh Tỉnh Hòa Bình phấn khởi nhận gạo hỗ trợ

 

Kết quả từ ngày 23/09/2019  đến hết ngày 28/9/, đơn vị đã giao 1.042.08 tấn gạo cho 11 huyện, thị hỗ trợ học sinh  tại cá trường ở khu vực có điều kiện  kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn thuộc tỉnh Hòa Bình, đảm bảo chất lượng, đủ về số lượng xong trước thời gian quy định./.

 

                   Phòng KH & QLHDT – Cục DTNN khu vực Hà Nội

 Các tin đã đưa ngày: