Cục DTNN khu vực Hà Nam Ninh thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ bán đấu giá thóc, gạo dự trữ quốc gia thuộc chỉ tiêu kế hoạch xuất năm 2023

(07/12/2023)

A. Thông tin chung:

1. Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh

- Địa chỉ: Số 3 Trần Quốc Hoàn, Khu đô thị Đồng Quýt, xã Lộc An, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

- Điện thoại: 0228 3845 151

2. Chủng loại, số lượng, chất lượng, giá khởi điểm, địa điểm để tài sản bán đấu giá:

- Thóc tẻ dự trữ quốc gia thu hoạch vụ Đông Xuân nhập kho năm 2021 đã bảo quản từ tháng 08 năm 2021 đến nay:

+ Số lượng: 6.000.000 kg

+ Số đơn vị tài sản: 14 đơn vị tài sản (bán riêng từng đơn vị tài sản)

+ Giá khởi điểm thóc xuất bán đấu giá là: 48.900.000.000 đồng(1) (Giá bán không có thuế giá trị gia tăng VAT)

+ Chất lượng: Các chỉ tiêu chất lượng đảm bảo theo quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thóc tẻ dự trữ quốc gia (QCVN 14: 2020/BTC) ban hành kèm theo Thông tư số 87/2020/TT-BTC ngày 30/10/2020 của Bộ Tài chính.

+ Phương thức giao nhận: Thóc đổ rời, giao trên phương tiện bên mua tại cửa kho dự trữ quốc gia của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh.

- Gạo dự trữ quốc gia 15% tấm, loại hạt dài, sản xuất mùa vụ Đông Xuân năm 2022 tại Nam Bộ nhập kho năm 2022 đã bảo quản từ tháng 05 năm 2022 đến nay:

+ Số lượng: 6.677.587,5 kg

+ Số đơn vị tài sản: 13 đơn vị tài sản (bán riêng từng đơn vị tài sản)

+ Giá khởi điểm gạo xuất bán đấu giá là: 92.818.466.250 đồng(2) (Giá bán không có thuế giá trị gia tăng VAT)

+ Chất lượng: Các chỉ tiêu chất lượng đảm bảo theo quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với gạo dự trữ quốc gia (QCVN 06: 2019/BTC) ban hành kèm theo Thông tư số 78/2019/TT-BTC ngày 12/11/2019 của Bộ Tài chính.

+ Phương thức giao nhận: Gạo có bao bì, giao trên phương tiện bên mua tại cửa kho dự trữ quốc gia của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh.

- Tổng giá khởi điểm của cả thóc và gạo xuất bán đấu giá là (1)+(2): 141.718.466.250 đồng (Một trăm bốn mươi mốt tỷ bảy trăm mười tám triệu bốn trăm sáu mươi sáu nghìn hai trăm năm mươi đồng)

- Địa điểm để tài sản bán đấu giá: Tại các Chi cục Dự trữ Nhà nước thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh (trên địa bàn 3 tỉnh: Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình).

B. Nội dung chính:

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ bán đấu giá thóc, gạo dự trữ quốc gia thuộc chỉ tiêu kế hoạch xuất bán năm 2023

65.000.000

Khoản thu từ tiền bán hồ sơ bán đấu giá và ngân sách nhà nước

Chào hàng cạnh tranh rút gọn trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Từ ngày 06/12/2023

Hợp đồng trọn gói

Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày      31/12/2023

 Các tin đã đưa ngày: