Tổng cục Dự trữ Nhà nước thông báo tham khảo thông tin giá phao tròn cứu sinh và bè nhẹ cứu sinh DTQG kế hoạch năm 2023

(07/12/2023)

Công văn số 1894/TCDT-QLHDT ngày 06/12/2023 của Tổng cục Dự trữ Nhà nước về việc tham khảo thông tin giá phao tròn cứu sinh và bè nhẹ cứu sinh DTQG kế hoạch năm 2023Các tin đã đưa ngày: