Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hoá thông báo tổ chức bán lương thực đổi hạt (13/07/2012)

Thời gian bắt đầu: 13/07/2012

Thời gian kết thúc: 10/07/2012

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hoá thông báo tổ chức bán lương thực đổi hạt

THÔNG BÁO

Cục DTNN khu vực Thanh Hoá tổ chức bán lương thực đổi hạt như sau:

1. Số lượng:7.248.714 kg gạo 15% tấm nhập kho năm 2011, trong đó:

- Tại Chi cục DTNN Triệu Sơn, số lượng: 1.273.714 kg gạo;

- Tại Chi cục DTNN Đông Thiệu, số lượng: 2.000.000 kg gạo;

- Tại Chi cục DTNN Quảng Xương, số lượng: 1.225.000 kg gạo;

- Tại Chi cục DTNN Thiệu Yên, số lượng: 1.500.000 kg gạo;

- Tại Chi cục DTNN Hoằng Hoá, số lượng: 1.000.000 kg gạo;

- Tại Chi cục DTNN Hà Trung, số lượng: 250.000 kg gạo.

2. Phương thức bán: Bán rộng rãi, trực tiếp cho mọi đối tượng.

3. Thời gian xuất kho bán: Kể từ ngày 9/7/2012 đến hết ngày 30/7/2012.

Các Tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin liên hệ:

- Cục DTNN khu vực Thanh Hoá, Số 572 Nguyễn Trãi, Phường Phú Sơn, Thành phố Thanh Hoá; điện thoại: 0373.940.397 - 943.226; Fax: 0373.943.225 - 940.397;

- Các Chi cục DTNN trực thuộc Cục DTNN khu vực Thanh Hoá nêu trên.

   
Loại Mua (TM) Mua (CK) Bán
Cập nhật:   nguồn: vietcombank