Đường dây nóng

(27/08/2012)

VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ - TỔNG CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC

                     - Điện thoại: (04) 37625628                  

THANH TRA TỔNG CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC

                     - Điện thoại:(04) 32321254

PHÒNG THANH TRA - CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC KHU VỰC HÀ BẮC

                   - Điện thoại:(0241) 3875626
                   - Email: daovanson@dtqg.gov.vn Các tin đã đưa ngày: