Tình trạng hiệu lực văn bản: Có hiệu lực

Thông tư 109/2015/TT-BTC 22/07/2015
Số, ký hiệu 109/2015/TT-BTC Ngày ban hành 22/07/2015
Loại văn bản Thông tư
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Chức danh
Người ký
Hiệu lực văn bản
Tình trạng hiệu lực Có hiệu lực Ngày có hiệu lực 10/09/2015
Văn bản liên quan