Tình trạng hiệu lực văn bản: Có hiệu lực

Thông tư 05/2015/TT-BKHĐT 16/06/2015
Số, ký hiệu 05/2015/TT-BKHĐT Ngày ban hành 16/06/2015
Loại văn bản Thông tư
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Chức danh
Người ký
Hiệu lực văn bản
Tình trạng hiệu lực Có hiệu lực Ngày có hiệu lực 01/08/2015
Văn bản liên quan