Tình trạng hiệu lực văn bản: Có hiệu lực

Thông tư 138/2014/TT-BTC 22/09/2014
Số, ký hiệu 138/2014/TT-BTC Ngày ban hành 22/09/2014
Loại văn bản Thông tư
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Chức danh
Người ký
Hiệu lực văn bản
Tình trạng hiệu lực Có hiệu lực Ngày có hiệu lực 01/11/2014
Văn bản liên quan