Tình trạng hiệu lực văn bản: Có hiệu lực

Thông tư 82/2013/TT-BTC 20/06/2013
Số, ký hiệu 82/2013/TT-BTC Ngày ban hành 20/06/2013
Loại văn bản Thông tư
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Chức danh
Người ký
Hiệu lực văn bản
Tình trạng hiệu lực Có hiệu lực Ngày có hiệu lực 08/08/2013
Văn bản liên quan