Tình trạng hiệu lực văn bản: Có hiệu lực

Quyết định 121/QĐ-TCDT 22/02/2012
Số, ký hiệu 121/QĐ-TCDT Ngày ban hành 22/02/2012
Loại văn bản Quyết định
Cơ quan ban hành Tổng cục DTNN
Chức danh
Người ký
Hiệu lực văn bản
Tình trạng hiệu lực Có hiệu lực Ngày có hiệu lực 22/02/2012
Văn bản liên quan