Tình trạng hiệu lực văn bản: Có hiệu lực

Thông tư 143/2007/TT-BTC 03/12/2007
Số, ký hiệu 143/2007/TT-BTC Ngày ban hành 03/12/2007
Loại văn bản Thông tư
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Chức danh
Người ký
Hiệu lực văn bản
Tình trạng hiệu lực Có hiệu lực Ngày có hiệu lực 18/12/2007
Văn bản liên quan