Tình trạng hiệu lực văn bản: Có hiệu lực

Thông tư 224/2009/TT-BTC 26/12/2009
Số, ký hiệu 224/2009/TT-BTC Ngày ban hành 26/12/2009
Loại văn bản Thông tư
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Chức danh Thư trưởng
Người ký Nguyễn Công Nghiệp
Hiệu lực văn bản
Tình trạng hiệu lực Có hiệu lực Ngày có hiệu lực 01/01/2010
Văn bản liên quan