Tình trạng hiệu lực văn bản: Có hiệu lực

Thông tư 39/2009/TT-BLĐTBXH 18/11/2009
Số, ký hiệu 39/2009/TT-BLĐTBXH Ngày ban hành 18/11/2009
Loại văn bản Thông tư
Cơ quan ban hành Bộ và cơ quan ngang bộ
Chức danh Thứ trưởng ký thay Bộ trưởng
Người ký Nguyễn Thanh Hòa
Hiệu lực văn bản
Tình trạng hiệu lực Có hiệu lực Ngày có hiệu lực 02/01/2010
Văn bản liên quan