Tình trạng hiệu lực văn bản: Có hiệu lực

Quyết định 103/2008/QĐ-BTC 12/11/2008
Số, ký hiệu 103/2008/QĐ-BTC Ngày ban hành 12/11/2008
Loại văn bản Quyết định
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Chức danh Thứ trưởng
Người ký Phạm Sỹ Danh
Hiệu lực văn bản
Tình trạng hiệu lực Có hiệu lực Ngày có hiệu lực 13/12/2008
Văn bản liên quan