Tình trạng hiệu lực văn bản: Có hiệu lực

Thông tư 2007/TT-BTC
Số, ký hiệu 2007/TT-BTC Ngày ban hành 04/12/2009
Loại văn bản Thông tư
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Chức danh
Người ký Chưa biết
Hiệu lực văn bản
Tình trạng hiệu lực Có hiệu lực Ngày có hiệu lực 18/12/2007
Văn bản liên quan