Tình trạng hiệu lực văn bản: Có hiệu lực

Quyết định 2009/QĐ-TTg
Số, ký hiệu 2009/QĐ-TTg Ngày ban hành 26/10/2009
Loại văn bản Quyết định
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Chức danh
Người ký Chưa biết
Hiệu lực văn bản
Tình trạng hiệu lực Có hiệu lực Ngày có hiệu lực 05/10/2009
Văn bản liên quan