Cục DTNN khu vực Tp Hồ Chí Minh thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Mua bảo hiểm gạo dự trữ quốc gia trong quá trình vận chuyển xuất cho TP.Hồ Chí Minh và tỉnh Long An để hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19

(02/09/2021)

          A. Thông tin chung:

          1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực TP. Hồ Chí Minh.

    - Địa chỉ: Số 31 Nơ Trang Long, phường 7, quận Bình Thạnh, TP.HCM.

    - Điện thoại: 0283.35512586  Fax: 028.35512591

2. Tên dự án: “Mua bảo hiểm gạo dự trữ quốc gia trong quá trình vận chuyển xuất cho TP.Hồ Chí Minh và tỉnh Long An để hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19”,

  3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

- Số 152/QĐ-CDTHCM ngày 24/8/2021 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực TP. Hồ Chí Minh.

- Người ký Quyết định: Ông Nguyễn Minh Trí, chức vụ: Cục trưởng.

4. Tên chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực TP.Hồ Chí Minh.

5. Tổng dự toán: 122.045.000 đồng.

          B. Nội dung của kế hoạch đấu thầu: 

 

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

(đồng)

Nguồn

 vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian

thực hiện

hợp đồng

1

Mua bảo hiểm gạo dự trữ quốc gia trong quá trình vận chuyển xuất cho TP.Hồ Chí Minh và tỉnh Long An để hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19

122.045.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm hai mươi hai triệu không trăm bốn mươi lăm ngàn đồng

Ngân sách Nhà nước

Chỉ định thầu rút gọn, lựa chọn nhà thầu trong nước

Tháng 8 năm 2021

Trọn gói

Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 30/9/2021


 


Các tin đã đưa ngày: