Cục DTNN khu vực Tp Hồ Chí Minh thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Vận chuyển gạo dự trữ quốc gia xuất cho TP.Hồ Chí Minh và tỉnh Long An để hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19

(02/09/2021)

A. Thông tin chung:

1.  Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực TP.Hồ Chí Minh   

- Địa chỉ: số 31 Nơ Trang Long - Phường 17 - Quận Bình Thạnh – TP.Hồ Chí Minh.

- Điện thoại: 0283.5512586.

- Fax: 0283.5512591.                   E-mail: hochiminh@gdsr.gov.vn.

2. Gói thầu: “Vận chuyển gạo dự trữ quốc gia xuất cho TP.Hồ Chí Minh và tỉnh Long An để hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19”.

3. Kết quả lựa chọn nhà thầu:

 

TT

Tên gói thầu

Hình thức, phương thức

LCNT

Giá trúng thầu

(VNĐ)

Nhà thầu trúng thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền

1

 

Vận chuyển gạo dự trữ quốc gia xuất cho TP.Hồ Chí Minh và tỉnh Long An để hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19

Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt

5.109.244.000 đồng (Bằng chữ: Năm tỷ, một trăm lẻ chín triệu, hai trăm bốn mươi bốn ngàn đồng)

Công ty TNHH Logistics vận tải đa phương thức Phương Đông

 

Trọn gói

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 20/9/2021

Quyết định số           159/QĐ-CDTHCM ngày 25/8/2021của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực TP.Hồ Chí Minh

 Các tin đã đưa ngày: