Chi cục Dự trữ Nhà nước Lâm Đồng hoàn thành xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2019-2020 tại tỉnh Đắk Nông và Lâm Đồng

(23/11/2019)

 

Thực hiện Quyết định số 456/QĐ-TCDT ngày 12/8/2019 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước về việc xuất gạo hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2019-2020, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Tây Nguyên đã giao nhiệm vụ cho Chi cục Dự trữ Nhà nước Lâm Đồng xuất cấp gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2019-2020 cho tỉnh Đắk Nông và Lâm Đồng.

Sau khi nhận được lệnh xuất kho của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Tây Nguyên, Chi cục Dự trữ Nhà nước Lâm Đồng đã phối hợp với Phòng Kỹ thuật bảo quản của Cục tiến hành lấy mẫu kiểm tra chất lượng gạo dự trữ quốc gia trước khi xuất kho, đảm bảo chất lượng theo quy định.

 

Hình ảnh: Giao nhận gạo DTQG hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2019-2020

 

Để công tác xuất cấp gạo cho học sinh trên địa bàn hai tỉnh đúng theo kế hoạch được giao, Chi cục Dự trữ Nhà nước Lâm Đồng đã chủ động liên hệ với đơn vị tiếp nhận trước ngày giao gạo và phối hợp chặt chẽ với Phòng giáo dục các huyện, thành phố, các trường học, nhằm thực hiện công tác giao gạo hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2019-2020 đảm bảo nhanh gọn, kịp thời, đúng số lượng, chất lượng. Đồng thời, trong quá trình tổ chức giao nhận gạo dự trữ quốc gia cho các đơn vị tiếp nhận, Chi cục cũng đã hướng dẫn công tác bảo quản gạo tại các trường học.

 

Giao nhận gạo DTQG hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2019-2020

 

Do thực hiện tốt công tác chuẩn bị và với sự quyết tâm, nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức, người lao động, từ ngày 23/10/2019 đến ngày 15/11/2019 Chi cục Dự trữ Nhà nước Lâm Đồng đã hoàn thành xuất cấp, giao 953,700 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ cho 12.716 học sinh học kỳ I năm học 2019-2020; trong đó, xuất hỗ trợ cho 9.549 học sinh tỉnh Đắk Nông, với số lượng gạo là 716,175 tấn; xuất hỗ trợ cho 3.167 học sinh tỉnh Lâm Đồng, với số lượng gạo là 237,525 tấn. Công tác xuất cấp, giao nhận gạo đảm bảo an toàn về số lượng, chất lượng theo đúng tiến độ thời gian, giúp cho nhà trường, gia đình yên tâm và học sinh phấn khởi, ổn định việc dạy và học trong năm học mới./.

 

                   Võ Ngọc Vũ – Chi cục DTNN Lâm Đồng

 Các tin đã đưa ngày: