Cục DTNN khu vực Nghễ Tĩnh: Hoàn thành việc hợp nhất các chi cục Dự trữ Nhà nước

(13/11/2018)

Thực hiện Quyết định số 1407/QĐ-BTC ngày 15/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hợp nhất Chi cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) trực thuộc Cục DTNN khu vực Nghệ Tĩnh, ngày 10/9/2018, đồng chí Nguyễn Thị Phố Giang, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng đã tổ chức cuộc họp giữa tập thể Lãnh đạo Cục, Đảng ủy, Ban Chấp hành các đoàn thể và Thủ trưởng của các đơn vị hợp nhất để bàn bạc, tham gia ý kiến, thống nhất phương án bố trí, sắp xếp CBCC, thực hiện hợp nhất Chi cục DTNN Nam Đàn và Chi cục DTNN Đô Lương thành Chi cục DTNN Tây Nghệ An; thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện hợp nhất các Chi cục DTNN; thành lập Hội đồng bàn giao do đồng chí Phó Cục trưởng Nguyễn Thị Thu Hằng làm Chủ tịch Hội đồng.

 

 

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hằng – Phó cục trưởng Cục DTNN khu vực Nghệ Tĩnh

trao quyết định về nhân sự cho Lãnh đạo Chi cục DTNN Tây Nghệ An.

 

Sau khi được Tổng cục DTNN phê duyệt phương án thực hiện hợp nhất các Chi cục DTNN (tại văn bản số 1458/TCDT-TCCB ngày 12/10/2018), Ban Chỉ đạo thực hiện hợp nhất, Hội đồng bàn giao của Cục đã thực hiện tốt công tác chuẩn bị hợp nhất Chi cục DTNN từ việc triển khai kế hoạch đến phương án công tác nhân sự Chi cục DTNN Tây Nghệ An gồm các chức danh: Lãnh đạo Chi cục, các Trưởng Bộ phận và chức danh lãnh đạo Kho dự trữ thuộc Chi cục; hướng dẫn các Chi cục thực hiện kiểm kê tài sản, khóa sổ kế toán, quyết toán tài chính đến 31/10/2018; liên hệ cơ quan có thẩm quyền thực hiện việc thủ tục thu hồi và cấp đổi con dấu cho đơn vị mới...

Đồng thời, tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên cơ sở đã chỉ đạo thực hiện công tác chuẩn bị nhân sự, tiến hành kiện toàn Chi bộ Đảng, Công đoàn bộ phận và Chi đoàn trực thuộc theo quy định của Điều lệ Đảng và Điều lệ Công đoàn, Đoàn Thanh niên cùng thời điểm hợp nhất tổ chức hành chính.

Ngày 01/11/2018, Cục DTNN khu vực Nghệ Tĩnh đã tổ chức Hội nghị CBCC của các Chi cục DTNN hợp nhất. Tại hội nghị đã công bố Quyết định số 1407/QĐ-BTC ngày 15/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, các quyết định của Cục trưởng Cục DTNN khu vực Nghệ Tĩnh về nhân sự của Chi cục DTNN Tây Nghệ An, trao quyết định và giao nhiệm vụ cho các đồng chí Lãnh đạo Chi cục, các Bộ phận và Kho dự trữ; công bố các quyết định của Đảng ủy và Ban Chấp hành các tổ chức đoàn thể về việc kiện toàn tổ chức Chi bộ đảng và các đoàn thể; tiến hành thu hồi con dấu không còn sử dụng, đổi con dấu mới của Chi cục DTNN Tây Nghệ An; hoàn tất việc bàn giao tài chính, tài sản, hàng Dự trữ quốc gia... và lập Biên bản bàn giao tổng hợp theo đúng quy định của Tổng cục DTNN.

Chi cục DTNN Tây Nghệ An trực thuộc Cục DTNN khu vực Nghệ Tĩnh chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 01/11/2018; cũng từ ngày 01/11/2018, các tổ chức trực thuộc Cục DTNN khu vực Nghệ Tĩnh có 07 Chi cục DTNN (giảm 01 Chi cục DTNN so với đầu năm 2018).

Với tinh thần đoàn kết, đồng thuận, tập thể lãnh đạo và toàn thể cán bộ công chức, người lao động của Chi cục DTNN Tây Nghệ An đã thể hiện quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

 

                 Cục DTNN khu vực Nghệ TĩnhCác tin đã đưa ngày: