Cục DTNN khu vực Vĩnh Phú thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tổ chức dịch vụ đấu giá thóc dự trữ quốc gia nhập kho năm 2021 thuộc chỉ tiêu kế hoạch xuất bán năm 2023

(06/12/2023)

A. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên đơn vị đăng thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Vĩnh Phú

- Địa chỉ: Số 07 Đường Trần Phú - Phường Gia Cẩm- Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ.

- Điện thoại: 02103.952262    Fax: 02103.952096

2. Tên chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Vĩnh Phú.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu: Quyết định số 377/QĐ-CDTVP ngày 05/12/2023 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Vĩnh Phú, về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tổ chức dịch vụ đấu giá thóc dự trữ quốc gia nhập kho năm 2021 thuộc chỉ tiêu kế hoạch xuất bán năm 2023.

B. NỘI DUNG CỦA KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU

  1. Tên gói thầu: Tổ chức dịch vụ đấu giá thóc dự trữ quốc gia nhập kho năm 2021 thuộc chỉ tiêu kế hoạch xuất bán năm 2023.
  2. Chủng loại, số lượng, địa điểm xuất bán

 

TT

ĐVTS
bán đấu giá

Địa điểm
để hàng

Số lượng
(kg)

Đơn giá
(đồng/kg)

Giá khởi điểm tài sản
(đồng)

Khoản tiền đặt trước bằng 10% giá khởi điểm
(đồng)

Tổng cộng

1.000.000

 

8.150.000.000

815.000.000

1

Số 01

Ngăn kho A3/2 lô số 1, Chi cục DTNN Việt Trì

125.000

8.150

1.018.750.000

101.875.000

2

Số 02

Ngăn kho A3/2 lô số 2,
Chi cục DTNN Việt Trì

125.000

8.150

1.018.750.000

101.875.000

3

Số 03

Ngăn kho A3/2 - Hoà Loan,
Chi cục DTNN Vĩnh Tường

160.000

8.150

1.304.000.000

130.400.000

4

Số 04

Ngăn kho A3/3 - Hoà Loan,
Chi cục DTNN Vĩnh Tường

140.000

8.150

1.141.000.000

114.100.000

5

Số 05

Ngăn kho C5/1 - Hương Canh, Chi cục DTNN Vĩnh Phúc

90.000

8.150

733.500.000

73.350.000

6

Số 06

Ngăn kho C5/2 - Hương Canh, Chi cục DTNN Vĩnh Phúc

90.000

8.150

733.500.000

73.350.000

7

Số 07

Ngăn kho C5/5 - Hương Canh, Chi cục DTNN Vĩnh Phúc

90.000

8.150

733.500.000

73.350.000

8

Số 08

Ngăn kho C5/6 - Hương Canh, Chi cục DTNN Vĩnh Phúc

90.000

8.150

733.500.000

73.350.000

9

Số 09

Ngăn kho C7/4 - Hương Canh, Chi cục DTNN Vĩnh Phúc

90.000

8.150

733.500.000

73.350.000

 

(Ghi chú: Thóc sản xuất vụ Đông Xuân năm 2021, nhập kho năm 2021. Giá khởi điểm của từng đơn vị tài sản bán đấu giá không có thuế GTGT, thóc đổ rời, giao trên phương tiện bên mua tại cửa kho dự trữ quốc gia).

3. Giá gói thầu (đã bao gồm thuế VAT): 35.695.000, đồng (Ba mươi lăm triệu, sáu trăm chín mươi lăm nghìn đồng chẵn).

4. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước, qua mạng.

6. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

7. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 12/2023.

8. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

9. Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2023.

 Các tin đã đưa ngày: