Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc tổ chức mua bổ sung thóc tẻ thu hoạch vụ Đông Xuân năm 2012 nhập kho dự trữ (02/07/2012)

Thời gian bắt đầu: 24/08/2012

Thời gian kết thúc: 24/08/2012

THÔNG BÁO

 Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc tổ chức mua bổ sung thóc tẻ thu hoạch vụ Đông Xuân năm 2012 nhập kho dự trữ, như sau:
1. Số lượng mua: 500 tấn thóc.
- Nhập tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Vĩnh Tiên:  500 tấn

2. Phương thức mua: Mua trực tiếp, rộng rãi của mọi đối tượng.

3. Chất lượng thóc mua nhập kho dự trữ: Thực hiện theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với thóc (QCVN 14:2011/BTC) ban hành kèm theo Thông tư số 204/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 của Bộ Tài chính

4. Thời gian mua thóc nhập kho: Từ ngày 05/7/2012 đến hết ngày 15/8/2012.

5. Giá mua thóc nhập kho dự trữ: theo quy định của cấp có thẩm quyền, được niêm yết công khai tại cửa kho dự trữ trên địa bàn. Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu bán thóc xin liên hệ trực tiếp với Chi cục Dự trữ Nhà nước Vĩnh Tiên:

Địa chỉ: Số 123 Đông Thái – Thị trấn Vĩnh Bảo – Hải Phòng    

Điện thoại: 0313 884 285
Hoặc liên hệ với: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc (Phòng Kế hoạch và Quản lý hàng dự trữ)

Địa chỉ: Số 12 Hoàng Diệu – Quận Hồng Bàng – TP. Hải Phòng;

Điện thoại: 0313 822 720                       Fax: 0313 747 179
   
Loại Mua (TM) Mua (CK) Bán
Cập nhật:   nguồn: vietcombank