Tình trạng hiệu lực văn bản: Có hiệu lực

Quyết định số 59/QĐ-TCDT ban hành ngày 18/01/2010 Về việc ban hành Danh mục mã vật tư hàng hoá Dự trữ Nhà nước

Văn bản đính kèm: