Tình trạng hiệu lực văn bản: Có hiệu lực

Quyết định số 712/QĐ-TCDT ban hành ngày 20/10/2011 Ban hành Quy chế làm việc trong hoạt động đối ngoại của Tổng cục Dự trữ Nhà nước

Văn bản đính kèm: