Tình trạng hiệu lực văn bản: Có hiệu lực

Quyết định số 717 /QĐ-TCDT ban hành ngày 26/10/2011 Ban hành Tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý các tổ chức thuộc và trực thuộc Tổng cục Dự trữ Nhà nước

Văn bản đính kèm: