Tình trạng hiệu lực văn bản: Có hiệu lực

Quyết định số 718 /QĐ-TCDT ban hành ngày 26/10/2011 Về việc ban hành Quy chế luân chuyển cán bộ lãnh đạo trong quy hoạch các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Dự trữ Nhà nước

Văn bản đính kèm: