Tình trạng hiệu lực văn bản: Có hiệu lực

Quyết định số 82/QĐ-TCDT ban hành ngày 06/02/2012 Về việc giao mức phí nhập, xuất và bảo quản hàng dự trữ quốc gia

Văn bản đính kèm: