Tình trạng hiệu lực văn bản: Có hiệu lực

Quyết định số 117/QĐ-TCDT ban hành ngày 21/02/2012 Về việc Ban hành Quy trình tác nghiệp nhập, xuất hàng hóa dự trữ nhà nước trên chương trình ứng dụng công nghệ thông tin

Văn bản đính kèm: