Cục DTNN khu vực Đông Nam Bộ thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Cung cấp khí nitơ bảo quản lần đầu gạo nhập kho năm 2022 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Bình Dương

(20/05/2022)

Tên Bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ.

Địa chỉ: 37/1 Hoàng Hoa Thám, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: 0274. 3844496 - Fax: 0274. 3844497.

Kết quả lựa chọn nhà thầu:

 

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

(VN đồng)

Giá đã bao gồm thuế VAT và các chi phí khác có liên quan

Giá trúng thầu

(VN đồng)

Giá đã bao gồm thuế VAT và các chi phí khác có liên quan

Nhà thầu trúng thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền

1

 

Cung cấp khí nitơ bảo quản lần đầu gạo nhập kho năm 2022 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Bình Dương

Chỉ định thầu rút gọn, lựa chọn nhà thầu trong nước

 

67.144.000

67.144.000

Công ty TNHH Khí Công Nghiệp An Phát

Hợp đồng trọn gói, có giá cố định trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng

120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

Quyết định số  

108/QĐ-CDTĐNB ngày    16/5/2022 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ

 Các tin đã đưa ngày: