Chi cục DTNN Vĩnh Tường thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu bốc xếp xuất gạo Dự trữ Quốc gia hỗ trợ học sinh tỉnh Hà Giang học kỳ II năm học 2020-2021

(08/03/2021)

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Vĩnh Tường.

- Địa chỉ: Thị trấn Thổ Tang – Huyện Vĩnh Tường – Tỉnh Vĩnh Phúc.

- Điện thoại: 0211. 3838.124  Fax: 0211. 3779.443

2. Tên gói thầu: Lựa chọn nhà thầu bốc xếp xuất gạo Dự trữ Quốc gia hỗ trợ học sinh tỉnh Hà Giang học kỳ II năm học 2020-2021.

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

 

STT

Tên gói  thầu

Hình thức

và phương thức lựa chọn

 nhà thầu

Giá phần thầu

(VNĐ)

Giá trúng thầu

(VNĐ)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định

phê duyệt

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

01

Lựa chọn nhà thầu bốc xếp xuất gạo Dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh tỉnh Hà Giang học kỳ II năm học 2020-2021.

Chỉ định thầu rút gọn

67.425.000

67.425.000

Ông Lê Minh Hợp

Quyết định phê duyệt số 17/QĐ-CCDTVT ngày 26/02/2021 của Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Vĩnh Tường

Hợp đồng trọn gói.

Đến ngày 15/4/2021.

 

 

* Danh sách các nhà thầu không trúng thầu:

1. Ông Phạm Thành Quí– Địa chỉ: TT Vĩnh Tường – Huyện Vĩnh Tường – Tỉnh Vĩnh Phúc.

- Lý do giá dự thầu cao hơn giá xét thầu của Chi cục.

2. Ông Nguyễn văn Chiến – Địa chỉ: Cao Đại – Vĩnh Tường  – Vĩnh Phúc

- Lý do giá dự thầu cao hơn giá xét thầu của Chi cục.Các tin đã đưa ngày: