Chi cục DTNN Quảng Ngãi thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp nhân công xử lý môi trường, kê lót kho nhập gạo DTQG năm 2021

(05/03/2021)

Chi cục DTNN Quảng Ngãi thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp nhân công xử lý môi trường, kê lót kho nhập gạo DTQG năm 2021, nội dung bản tin như sau:

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

  1. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Quảng Ngãi.

- Địa chỉ: Thôn Liên Trì, xã Bình Hiệp, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

- Điện thoại: 0255 3822620;  Fax: 0255 3822620.

- Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 04/QĐ-CCDTQNG ngày     05/03/2021 của Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Quảng Ngãi về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp nhân công xử lý môi trường, kê lót kho nhập gạo DTQG năm 2021.

2. Tên gói thầu: Cung cấp nhân công xử lý môi trường, kê lót kho nhập gạo DTQG năm 2021.

B. NỘI DUNG CỦA KẾ HOẠCH

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

(đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

11

Cung cấp thuê nhân công xử lý môi trường, kê lót kho nhập gạo DTQG năm 2021

 

60.000.000

Ngân sách nhà nước năm 2021

Chỉ định thầu rút gọn

Từ ngày 05/03/2021

Hợp đồng theo đơn giá trọn gói

Kể từ ngày  hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 30/7/2021

 Các tin đã đưa ngày: