Cục DTNN khu vực Cửu Long thông báo mua thóc nhập kho dự trữ quốc gia năm 2021

(22/02/2021)

THÔNG BÁO

Cục DTNN khu vực Cửu Long thông báo mua thóc nhập kho dự trữ quốc gia năm 2021 như sau:

  1. Số lượng: 1.500 tấn, trong đó:
  • Chi cục Dự trữ Nhà nước Vĩnh Long: 500 tấn.
  • Chi cục Dự trữ Nhà nước Tháp Mười: 500 tấn.
  • Chi cục Dự trữ Nhà nước Tam Nông: 500 tấn.
  1. Chất lượng thóc nhập kho:

Thóc Đông xuân năm 2021; đạt tiêu chuẩn chất lượng theo quy định tại  Thông tư số 87/2020/TT-BTC ngày 30/10/2020 của Bộ Tài chính về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thóc tẻ dự trữ quốc gia.

  1. Phương thức: Mua trực tiếp, rộng rãi của mọi đối tượng.
  2. Giá mua: Theo Quyết định của Tổng cục Dự trữ Nhà nước;
  3. Thời gian tổ chức mua thóc: từ ngày 01/3/2021 đến hết ngày 30/4/2021.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu bán thóc xin liên hệ:

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long - Số 05, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: 0270.3.910.867.

Chi cục Dự trữ Nhà nước Vĩnh Long - Số 62B, Quốc lộ 1A, ấp Tân Quới Đông, phường Trường An, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: 0270.3.822.802.

Chi cục Dự trữ Nhà nước Tháp Mười - Đường 3/2, ấp Mỹ Phú Đất Liền, thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 0277.3.822.499.

Chi cục Dự trữ Nhà nước Tam Nông – Khóm 5, thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 0277.3.827.306.

 Các tin đã đưa ngày: