Cục DTNN khu vực Đông Nam Bộ thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Vận chuyển gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2020-2021 đến tỉnh Bình Phước và Tây Ninh

(18/11/2020)

Tên Bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ.

Địa chỉ: 37/1 Hoàng Hoa Thám, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: (0274) 3844494 - Fax: 0274. 3844497.

Kết quả lựa chọn nhà thầu:

 

STT

Tên gói thầu

Số thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

(VN đồng)

Giá đã bao gồm thuế và các chi phí có liên quan theo quy định

Giá trúng thầu

(VN đồng)

Giá đã bao gồm thuế và các chi phí có liên quan theo quy định

Nhà thầu trúng thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền

1

 

Vận chuyển gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2020-2021 đến tỉnh Bình Phước và Tây Ninh

20201135591 - 00

Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt

 

230.288.000

230.288.000

Công ty TNHH Đầu tư Phát triển EVEREST

Trọn gói

Tối đa 10 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, đảm bảo đến hết ngày 30/11/2020 hoàn thành

Quyết định số 260/QĐ-CDTĐNB ngày 12/11/2020 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ

 Các tin đã đưa ngày: