Chi cục DTNN Phong Châu thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Cung cấp dịch vụ bốc xếp xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh tỉnh Lào Cai học kỳ I năm học 2020-2021

(15/10/2020)

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN

 ĐƠN VỊ CUNG CẤP DỊCH VỤ BỐC XẾP XUẤT GẠO DỰ TRỮ QUỐC GIA

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Phong Châu.

- Địa chỉ: Xã Cao Xá - Huyện Lâm Thao - Tỉnh Phú Thọ.

- Điện thoại: 0210. 3788.285  Fax: 0210.3780889                                                                                                                                                                                                                                                             

2. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ bốc xếp xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh tỉnh Lào Cai học kỳ I năm học 2020-2021

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

 

STT

Tên gói thầu

Hình thức

và phương thức lựa chọn

 nhà thầu

Giá trúng thầu

(VNĐ)

Đơn vị trúng thầu

Quyết định

phê duyệt

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

01

Cung cấp dịch vụ bốc xếp xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh tỉnh Lào Cai học kỳ I năm học 2020-2021

Chỉ định thầu  rút gọn

29.581.470

Hộ kinh doanh cá thể Đặng Thị Thu Hiền

Quyết định phê duyệt số 33 /QĐ-CCDTPC ngày 12/10/2020 của Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Phong Châu

Hợp đồng trọn gói.

Từ ngày 13/10 đến ngày 30/11.


 


Các tin đã đưa ngày: