Cục DTNN khu vực Đông Nam Bộ thông báo mời chào hàng bốc xếp thóc nhập kho dự trữ quốc gia năm 2020 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Miền Đông

(20/02/2020)

1. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ bốc xếp thóc nhập kho dự trữ quốc gia năm 2020 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Miền Đông.

-  Loại gói thầu: Phi tư vấn

- Giá gói thầu: 150.000.000 đồng.

- Nội dung chính của gói thầu: Cung cấp dịch vụ bốc xếp thóc nhập kho dự trữ quốc gia năm 2020 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Miền Đông.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Tối đa 66 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, đồng thời đảm bảo hoàn thành đến hết ngày 30/4/2020.

2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Chi phí bốc xếp thóc nhập kho dự trữ quốc gia năm 2020 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Miền Đông.

3. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn; Lựa chọn nhà thầu qua mạng.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành Bản yêu cầu báo giá: Từ 15 giờ 30 phút, ngày 18/02/2020 đến trước 15 giờ 45 phút ngày 21/02/2020 (đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia).

- Thời gian đóng thầu: 15 giờ 45 phút, ngày 21/02/2020.

- Thời gian mở thầu: 16 giờ 00 phút, ngày 21/02/2020.

7. Địa điểm mở thầu: Trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại địa chỉ: http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ trân trọng thông báo./.

 Các tin đã đưa ngày: