Cục DTNN khu vực TP. Hồ Chí Minh thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản bán đấu giá gạo dự trữ quốc gia thuộc kế hoạch năm 2020

(20/02/2020)

 

1. Tên đơn vị có tài sản đấu giá: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực thành phố Hồ Chí Minh

2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá

- Tên tài sản: Gạo DTQG 15% tấm nhập kho năm 2018;

- Số lượng: 3.289.639 kg;

- Chất lượng: Gạo bảo quản trong kho dự trữ từ 6/2018.

3. Giá khởi điểm tài sản đấu giá

          3.289.639 kg x 6.900 đ/kg =  22.698.509.100  đồng

(Bằng chữ: Hai mươi hai tỷ, sáu trăm chín mươi tám triệu, năm trăm lẻ chín ngàn, một trăm đồng)

4. Tiêu chí lựa chọn

- Tiêu chí: Đáp ứng các tiêu chí theo quy định tại khoản 4, điều 56 Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016 và các tiêu chí khác do Cục Dự trữ Nhà nước khu vực TP. Hồ Chí Minh quy định, cụ thể như sau:

STT

Tiêu chí bắt buộc

Yêu cầu

1

Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá

Có sàn đấu giá ≥ 30 chỗ ngồi và hệ thống thông tin phục vụ đấu giá (có bộ thiết bị máy chiếu và màn hình, có ≥ 2 bộ máy vi tính) (Lập bảng kê khai, ký tên và đóng dấu).

2

Phương án bán đấu giá khả thi hiệu quả

Có phương án bán đấu giá hiệu quả với mặt hàng lương thực.

3

Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản

Đã thực hiện bán đấu giá lương thực (Cung cấp ≥ 3 bộ hợp đồng; hóa đơn  và thanh lý hợp đồng được ủy quyền bán đấu giá lương thực).

4

Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp

Theo Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định mức tối đa thù lao dịch vụ đấu giá tài sản.

5

Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố

Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.

6

Các tiêu chí khác

  • Đơn đề nghị tham gia đấu giá;
  • Hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có ngành nghề kinh doanh phù hợp.
 

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ

+  Thời gian nhận hồ sơ tham gia của các đơn vị, tổ chức đấu giá đến trước 9h ngày 21/02/2020 (Trong giờ hành chính);

+  Địa điểm: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực TP. Hồ Chí Minh, số 31 Nơ Trang Long, phường 7, quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh;

Trên giá chào phí thù lao dịch vụ của tổ chức đấu giá, Cục DTNN khu vực TP. Hồ Chí Minh sẽ thông báo cho đơn vị hoặc tổ chức bán đấu giá có giá chào phí thù lao dịch vụ thấp nhất đến thương thảo ký kết hợp đồng.

Trân trọng kính chào./.

 Các tin đã đưa ngày: