Cục DTNN khu vực Nam Trung Bộ thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Cải tạo trần tôn kho tiệp 2 điểm kho Hòa Bình

(29/11/2019)

 

Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ.

Địa chỉ: số 09 Võ Thị Sáu – TP. Nha Trang – tỉnh Khánh Hòa.

Điện thoại/fax/email: 0258.3889669. Fax: 0258.3889239. E-mail: namtrungbo@gdsr.gov.vn.

Kết quả lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên công trình

 

Tên gói thầu    

Số thông báo mời thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu    

Giá gói thầu 

Giá trúng thầu

Nhà thầu trúng thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Quyết định phê duyệt

1

Chi cục Dự trữ Nhà nước Phú Yên

Lập hồ sơ thiết kế và dự toán công trình

 

Chỉ định thầu rút gọn

21.754.000

21.754.000

Công ty TNHH tư vấn Xây dựng và môi trường HTC

Hợp đồng trọn gói

07 ngày

Quyết định số 293/QĐ-CDTNTB ngày 21/11/2019 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ

2

Thẩm tra hồ sơ thiết kế và dự toán công trình

 

Chỉ định thầu rút gọn

4.000.000

4.000.000

Công ty TNHH tư vấn Xây dựng Hoàng Phát

Hợp đồng trọn gói

07 ngày

Quyết định số 294/QĐ-CDTNTB ngày 21/11/2019 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ

3

 

 

 

 

 

Gói thầu xây lắp số 1: Cải tạo trần tôn kho tiệp 2 điểm kho Hòa Bình

 

 

 

Chỉ định thầu rút gọn

 

 

692.491.000

692.491.000

Công ty TNHH xây dựng thương mại Hiền Tài

 

 

Hợp đồng trọn gói

20 ngày

Quyết định số  304/QĐ-CDTNTB ngày 27/11/2019 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ

 

 

 

 

 

4

Gói thầu số 2: Giám sát thi công xây dựng gói thầu xây lắp số 1

 

Chỉ định thầu rút gọn

23.027.000

23.027.000

Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Việt Sơn

Hợp đồng trọn gói

20 ngày

Quyết định số  305/QĐ-

CDTNTB  ngày 27/11/2019 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ

 Các tin đã đưa ngày: