Cục DTNN khu vực Tây Bắc thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu vận chuyển 729,48 tấn gạo DTQG hỗ trợ học sinh tỉnh Lai Châu học kỳ I (đợt 2) năm học 2019-2020

(14/11/2019)

Bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Bắc

- Địa chỉ: Số 348 Đường Chu Văn Thịnh, TP Sơn La, tỉnh Sơn La

- Điện thoại: 0223 854575- Fax: 0223 750758

Kết quả lựa chọn nhà thầu:

 

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu (đồng)

Giá trúng thầu (đồng)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Lựa chọn nhà thầu vận chuyển 729,48 tấn gạo DTQG hỗ trợ học sinh tỉnh Lai Châu học kỳ I (đợt 2) năm học 2019-2020

Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt quy định tại  Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg ngày 08/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ

 

 

 

 

 

 

699.573.000

 

 

 

 

 

672.308.000

Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Hoàng Tiến Sơn La

Quyết định số 230/QĐ-CDTTB ngày 13/11/2019 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Bắc

 

Hợp đồng trọn gói

Không quá 15 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

 Các tin đã đưa ngày: