Cục DTNN khu vực Hải Hưng thông báo danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu HSĐXKT của hồ sơ mời thầu mua gạo dự trữ quốc gia kế hoạch năm 2019

(20/03/2019)

  Căn cứ Quyết định số 57/QĐ-TCDT ngày 30/01/2019 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2019 tại Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hải Hưng;

          Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hải Hưng thông báo danh sách các nhà thầu đáp ứng và không đáp ứng HSĐXKT cung cấp gạo dự trữ quốc gia kế hoạch năm 2019, cụ thể như sau:

1. Có 18 nhà thầu hồ sơ đề xuất về kỹ thuật đáp ứng theo yêu cầu về kỹ thuật hồ sơ mời thầu (HSMT) tham gia cung cấp gạo ở 08 phần thầu.

2. Có 01 nhà thầu HSĐXKT không đáp ứng về kỹ thuật theo yêu cầu  HSMT tham gia cung cấp gạo ở 03 phần thầu.

         

         Danh sách các nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của HSMT gói thầu cung cấp gạo DTQG năm 2019

 

Số TT

Tên khách hàng

Cộng

Phần thầu tham dự

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Công ty Cổ phần Lương thực Cao Lạng

8

1

1

1

1

1

1

1

1

2

Công ty Cổ phần Lương thực Hà Nam Ninh

1

 

 

 

 

 

 

1

 

3

Công ty Cổ phần Lương thực Hà Tĩnh

5

 

 

 

1

1

1

1

1

4

Công ty Cổ phần Lương thực Hưng Yên

8

1

1

1

1

1

1

1

1

5

Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Long

8

1

1

1

1

1

1

1

1

6

Công ty Cổ phần Thương mại Hương Giang

1

1

 

 

 

 

 

 

 

7

Công ty Cổ phần Thương mại Minh Khai

8

1

1

1

1

1

1

1

1

8

Công ty Cổ phần Vinafood I Hải Dương

2

 

1

 

1

 

 

 

 

9

Công ty TNHH Hưng Cúc

3

 

 

 

 

1

 

1

1

10

Công ty TNHH Minh Thu

1

 

 

 

 

 

 

 

1

11

Công ty TNHH Một thành viên Lương thực Tuyên Du

1

 

 

 

 

1

 

 

 

12

Công ty TNHH Phát Tài

3

1

1

1

 

 

 

 

 

13

Công ty TNHH Phú Minh Hưng

4

 

1

 

1

1

 

 

1

14

Công ty TNHH Phước Hồng

4

1

1

 

1

1

 

 

 

15

Công ty TNHH Thương mại An Lâm

3

 

 

 

 

1

1

 

1

16

Công ty TNHH Thương mại Chương Tho

3

 

 

 

1

1

1

 

 

17

Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Thành Lợi

1

 

 

 

 

 

 

1

 

18

Công ty TNHH Thủy Long Hà Nam

3

1

1

1

 

 

 

 

 

 

Cộng

67

8

9

6

9

11

7

8

9

          2. Danh sách các nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của HSMT gói thầu cung cấp gạo DTQG năm 2018

Số TT

Tên khách hàng

Cộng

Phần thầu tham dự

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Công ty TNHH TM Tổng hợp Đông Phương

3

 

 

 

1

1

1

 

 

           * Lý do các nhà thầu không đáp ứng yêu cầu Hồ sơ đề xuất kỹ thuật - Có 01 nhà thầu là Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Đông Phương: Do thiếu báo cáo Tài chính năm 2018, nhà thầu không làm rõ, bổ sung hồ sơ (không đạt ở Mẫu số 03- Đánh giá về năng lực kinh nghiệm).

 

          3. Kính mời các nhà thầu có HSĐXKT đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của  HSMT đến dự Hội nghị mở hồ sơ đề xuất về tài chính vào hồi 14 h 00' ngày 21/3/2019 (thứ 5) tại Văn phòng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hải Hưng. Địa chỉ: 261 Nguyễn Lương Bằng – TP Hải Dương – Tỉnh Hải Dương;

        Vậy Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hải Hưng thông báo cho các nhà thầu biết để phối hợp thực hiện./.

 Các tin đã đưa ngày: