Cục DTNN khu vực Nghĩa Bình thông báo chỉ định trực tiếp doanh nghiệp vận chuyển 572,565 tấn gạo DTQG hỗ trợ tỉnh Gia Lai trong thời gian giáp hạt năm 2019

(19/03/2019)

 

THÔNG BÁO CHỈ ĐỊNH

TRỰC TIẾP DOANH NGHIỆP VẬN TẢI

 

A. Thông tin chung:

 1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình

     - Địa chỉ: 459 đường Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

     - Điện thoại: 0256. 3824905; Fax: 0256. 3827526.

  2. Tên dịch vụ: Cung cấp dịch vụ vận chuyển 572,565 tấn gạo DTQG hỗ trợ tỉnh Gia Lai trong thời gian giáp hạt năm 2019.

B. Nội dung của kết quả chỉ định trực tiếp:

STT

Tên dịch vụ

 

Hình thức lựa chọn

Giá

dự toán

(đồng)

 

Giá

chỉ định

(đồng)

Doanh nghiệp được chỉ định

Quyết định

 phê duyệt

Loại hợp đồng

 

 

Thời gian

thực hiện

 hợp đồng

1

Cung cấp dịch vụ vận chuyển 572,565 tấn gạo DTQG hỗ trợ tỉnh Gia Lai trong thời gian giáp hạt năm 2019

Chỉ định trực tiếp

245.236.000

245.118.445

Công ty TNHH Thương Mai & Dịch vụ Vận tải Bảo Khang

Quyết định số:       104/QĐ-CDTNB ngày 18/3/2019 của Cục trưởng Cục DTNN khu vực Nghĩa Bình

Hợp đồng trọn gói

Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 31/3/2019

 Các tin đã đưa ngày: