Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ thông báo kết quả chào hàng cạnh tranh vận chuyển: Vận chuyển gạo DTQG hỗ trợ học sinh các tỉnh Cà Mau, Sóc Trăng, Kiên Giang và Hậu Giang học kỳ I năm học 2017-2018

(12/10/2017)

THÔNG TIN KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ.

Địa chỉ: Số 532 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thuỷ, TP. Cần Thơ.

Điện thoại/fax/email: 0292.3824869     - Fax: 0292.3824497.

Thông báo kết quả chào hàng cạnh tranh vận chuyển với nội dung sau:

TT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu (đồng)

Giá trúng thầu (đồng)

Nhà thầu trúng thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Quyết định phê duyệt

1

Vận chuyển gạo DTQG hỗ trợ học sinh các tỉnh Cà Mau, Sóc Trăng, Kiên Giang và Hậu Giang học kỳ I năm học 2017-2018

Chào hàng cạnh tranh thông thường (Quy trình theo Điều 58 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP)

694.645.870

669.133.440

Công ty TNHH MTV vận tải và bốc dỡ hàng hóa Hiệp Thanh

Theo đơn giá cố định

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 15/12/2017

Quyết định số     273/QĐ-CDTTNB  ngày 09/10/2017

 Các tin đã đưa ngày: