Cục DTNN khu vực Nam Trung Bộ thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu vận chuyển 589,605 tấn gạo DTQG để tỉnh Ninh Thuận cứu đói cho Nhân dân dịp giáp hạt năm 2024

(11/06/2024)

Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ.

Địa chỉ: số 09 Võ Thị Sáu – phường Vĩnh Nguyên - TP. Nha Trang – tỉnh Khánh Hòa.

Điện thoại: 0258.3889289; Fax: 0258.3889239;

Email: dtnnkv- namtrungbo@gdsr.gov.vn.

1. Tên dự toán mua sắm: chi phí vận chuyển gạo DTQG để tỉnh Ninh Thuận cứu đói cho Nhân dân dịp giáp hạt năm 2024;

2. Tên gói thầu: Lựa chọn đơn vị vận chuyển 589,605 tấn gạo DTQG để tỉnh Ninh Thuận cứu đói cho Nhân dân dịp giáp hạt năm 2024;

3. Số thông báo KHLCNT: PL2400104197  đăng tải ngày 10/6/2024;

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu;

6. Giá gói thầu: 170.003.790 đồng (Một trăm bảy mươi triệu không trăm lẻ ba nghìn bảy trăm chín mươi đồng);

7. Giá trúng thầu: 170.003.790 đồng (Một trăm bảy mươi triệu không trăm lẻ ba nghìn bảy trăm chín mươi đồng);

8. Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Thương mại Ngọc Thủy Ninh Thuận;

9. Loại hợp đồng: Trọn gói;

10. Thời gian thực hiện gói thầu: 20 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đồng thời thời gian hoàn thành vận chuyển gạo xong trước ngày 15/6/2024;

11. Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực;

12. Quyết định phê duyệt: Quyết định số 204/QĐ-CDTNTB ngày 10/6/2024 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu lựa chọn đơn vị vận chuyển 589,605 tấn gạo DTQG để tỉnh Ninh Thuận cứu đói cho Nhân dân dịp giáp hạt năm 2024 thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thuộc dự toán mua sắm chi phí vận chuyển gạo DTQG để tỉnh Ninh Thuận cứu đói cho Nhân dân dịp giáp hạt năm 2024.

 Các tin đã đưa ngày: