Cục DTNN khu vực Nghĩa Bình thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 2, 3, 4 thuộc kế hoạch cung cấp gạo nhập kho DTQG năm 2024

(11/06/2024)

 

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Các gói thầu số 2, 3, 4 thuộc kế hoạch cung cấp gạo nhập kho

 dự trữ quốc gia năm 2024

Căn cứ các Quyết định của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 2, 3, 4 thuộc kế hoạch cung cấp gạo nhập kho DTQG năm 2024 của Cục DTNN khu vực Nghĩa Bình.

          Nay Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu của các gói thầu trên như sau:

  1. Danh sách nhà thầu trúng thầu, giá trúng thầu:

Gói

thầu

Số lượng

(tấn)

Địa điểm nhập kho

(Kho dự trữ, Chi cục DTNN, tỉnh)

Tên nhà thầu trúng thầu

Giá trúng thầu

(đồng)

Căn cứ

quyết định

Số 02

1.000

Đức Hiệp, Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

Tổng công ty Lương thực Miền Bắc

15.360.000.000

Số 216/QĐ-CDTNB ngày 11/6/2024

Số 03

1.400

Dung Quất, Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

21.504.000.000

Số 217/QĐ-CDTNB ngày 11/6/2024

Số 04

1.400

Dung Quất, Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

21.504.000.000

Số 218/QĐ-CDTNB ngày 11/6/2024

 

          Giá trên đã bao gồm 5% thuế GTGT, bao bì quy định tại Điểm 4.2.7 QCVN 06: 2019/BTC ban hành kèm theo Thông tư số 78/2019/TT-BTC ngày 12/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và gạo giao trên phương tiện của bên bán tại cửa kho dự trữ thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình.

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày, chậm nhất hết ngày 13/7/2024.

          2. Danh sách nhà thầu không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn:

Không có nhà thầu không trúng thầu.

          Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình thông báo cho các nhà thầu biết và cảm ơn sự hợp tác của các nhà thầu trong thời gian qua./.

 Các tin đã đưa ngày: