Cục DTNN khu vực Hoàng Liên Sơn thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua tổng số 105.300 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia kế hoạch năm 2024 (đợt 2)

(11/06/2024)

1. Thông tin chung:

- Tên đơn vị đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn

- Địa chỉ: Số 186 - Đường Quang Trung - Thành phố Tuyên Quang - Tỉnh Tuyên Quang

- Điện thoại: 02073.823.599.

- Chủ đầu tư, bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn.

Stt

 

 

Tên chủ đầu

Tên gói thầu

Giá gói thầu

(đồng)

 

Nguồn vốn

 

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

 

Thời gian thực hiện gói thầu

 

Tên gói thầu

Tóm tắt công việc chính của gói thầu

1

Cục DTNN khu vực

Hoàng Liên Sơn

Gói thầu số 01:  Cung cấp 1.000 tấn gạo nhập tại kho Tuyên Quang, Chi cục DTNN Tuyên Quang

Cung cấp 1.000 tấn gạo nhập tại kho Tuyên Quang, Chi cục DTNN Tuyên Quang

15.600.000.000

Ngân sách Nhà Nước

Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng

Một giai đoạn một túi hồ sơ

40 ngày

Tháng 6/2024

Trọn gói

50 ngày chậm nhất hết ngày 30/8

2

Gói thầu số 02: Cung cấp 1.000 tấn gạo nhập tại kho Tuyên Quang, Chi cục DTNN Tuyên Quang

Cung cấp 1.000 tấn gạo nhập tại kho Tuyên Quang, Chi cục DTNN Tuyên Quang

15.600.000.000

3

Gói thầu số 03: Cung cấp 1.000 tấn gạo nhập tại kho Tuyên Quang, Chi cục DTNN Tuyên Quang

Cung cấp 1.000 tấn gạo nhập tại kho Tuyên Quang, Chi cục DTNN Tuyên Quang

15.600.000.000

4

Gói thầu số 04:  Cung cấp 1.000 tấn gạo nhập tại kho Phú Thịnh, Chi cục DTNN Yên Bái

Cung cấp 1.000 tấn gạo nhập tại kho Phú Thịnh, Chi cục DTNN Yên Bái

15.600.000.000

5

Gói thầu số 05:  Cung cấp 1.000 tấn gạo nhập tại kho Hà Giang, Chi cục DTNN Tuyên Quang

Cung cấp 1.000 tấn gạo nhập tại kho Hà Giang, Chi cục DTNN Tuyên Quang

15.700.000.000

Tổng giá gói thầu

78.100.000.000

 

 

 

 

 

 

 

2. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

 

 

Ghi chú: Giá gói thầu đã bao gồm 5% thuế GTGT, bao bì theo quy định tại Điểm 4.2.7 QCVN 06:2019/BTC ban hành kèm theo Thông tư số 78/2019/TT-BTC ngày 12/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và gạo giao trên phương tiện của bên bán tại cửa kho dự trữ thuộc Cục DTNN KV Hoàng Liên Sơn.

3.  Tiêu chuẩn chất lượng

Gạo hạt dài, loại 15% tấm, xuất xứ trong nước được xay xát từ thóc thu hoạch vụ Đông Xuân năm 2024 tại Nam Bộ; Đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng quy định tại Mục 2.1 QCVN 06:2019/BTC ban hành kèm theo Thông tư số 78/2019/TT-BTC ngày 12/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với gạo DTQG.

4. Thời gian đăng tải E-TBMT: Từ ngày 11/6/2024 đến trước thời điểm đóng thầu (đính kèm Quyết định phê duyệt E-HSMT và E-HMST đã được phê duyệt). E-HSMT được phát hành trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ngay sau khi đăng tải thành công thông báo mời thầu.

5. Mã số E-TBMT đã đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia:

a) Gói thầu số 01: IB 24000164454.

b) Gói thầu số 02: IB 24000164358.

c) Gói thầu số 03: IB 24000164297.

d) Gói thầu số 04: IB 24000164199.

đ) Gói thầu số 05: IB 24000164066.

6. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ ngày 01/7/2024. Việc mở thầu hoàn thành trong vòng 02 giờ kể từ thời điểm đóng thầu.

 Các tin đã đưa ngày: