Cục DTNN khu vực Cửu Long thông báo mời thầu các gói thầu mua gạo nhập kho DTQG năm 2024

(11/06/2024)

 

THÔNG BÁO MỜI THẦU

CÁC GÓI THẦU MUA GẠO NHẬP KHO DTQG NĂM 2024

TẠI CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC KHU VỰC CỬU LONG

 

1. Tên dự toán mua sắm: Các gói thầu mua gạo nhập kho DTQG năm 2024 tại Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long.

2. Tên gói thầu, Số lượng gạo, địa điểm nhập kho, giá gói thầu (giá gói thầu đã bao gồm 5% thuế GTGT, có cả bao bì và gạo giao trên phương tiện bên bán tại cửa kho dự trữ thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long), giá trị bảo đảm dự thầu cho từng gói thầu.

STT

Tên gói thầu

 

 

Địa điểm nhập kho

Số lượng gạo
(tấn)

Giá gói thầu
(đồng)

Giá trị bảo đảm

dự thầu cho

từng gói thầu

(đồng)

1.

Gói thầu số 01: Cung cấp 700 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia kế hoạch năm 2024 tại Chi cục DTNN Vĩnh Long

Chi cục DTNN Vĩnh Long (Địa chỉ: Số 162B - Quốc lộ 1A, Khóm Tân Quới Đông, Phường Trường An, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

700

10.500.000.000

315.000.000

2.

Gói thầu số 02: Cung cấp 700 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia kế hoạch năm 2024 tại Chi cục DTNN Vĩnh Long

Chi cục DTNN Vĩnh Long (Địa chỉ: Số 162B - Quốc lộ 1A, Khóm Tân Quới Đông, Phường Trường An, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

700

10.500.000.000

315.000.000

3.

Gói thầu số 03: Cung cấp 700 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia kế hoạch năm 2024 tại Chi cục DTNN Vĩnh Long

Chi cục DTNN Vĩnh Long (Địa chỉ: Số 162B - Quốc lộ 1A, Khóm Tân Quới Đông, Phường Trường An, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

700

10.500.000.000

315.000.000

4.

Gói thầu số 04: Cung cấp 700 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia kế hoạch năm 2024 tại Chi cục DTNN Vĩnh Long

Chi cục DTNN Vĩnh Long (Địa chỉ: Số 162B - Quốc lộ 1A, Khóm Tân Quới Đông, Phường Trường An, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

700

10.500.000.000

315.000.000

Tổng cộng:  (04 gói thầu)

2.800

42.000.000.000

1.260.000.000

- Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa.

- Tiêu chuẩn chất lượng: Gạo hạt dài, loại 15% tấm, xuất xứ trong nước được xay xát từ thóc thu hoạch vụ Đông Xuân năm 2024 tại Nam Bộ; Đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng quy định tại Mục 2.1 QCVN 06:2019/BTC ban hành kèm theo Thông tư số 78/2019/TT-BTC ngày 12/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với gạo DTQG.

3. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

6. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Trong tháng 6/2024

             - Thời gian đăng tải E-TBMT chậm nhất đến ngày 12/6/2024 (đính kèm Quyết định phê duyệt E-HSMT và E-HSMT đã được phê duyệt). E-HSMT được phát hành trên hệ thống mạng đấu quốc gia ngay sau khi đăng tải thành công thông báo mời thầu.

             - Thời điểm đóng thầu: 09 giờ ngày 01/7/2024. Việc mở thầu phải được hoàn thành trong vòng 02 giờ kể từ thời điểm đóng thầu.

         7. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

         8. Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 50 ngày.

9. Thời gian thực hiện gói thầu: 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, đồng thời bảo đảm thời hạn hoàn thành nhập gạo vào kho dự trữ quốc gia chậm nhất đến hết ngày 30/8/2024.Nay thông báo cho các nhà thầu biết để tham gia dự thầu./.

 Các tin đã đưa ngày: