Cục DTNN khu vực Nam Trung Bộ thông báo mời thầu Cung cấp 1.500 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2024

(12/06/2024)

 

      Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ.

      Địa chỉ: số 09 Võ Thị Sáu, phường Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

      Điện thoại: 0258.3884578. Fax: 0258.3889239.

      Email: dtnnkv-namtrungbo@gdsr.gov.vn

      Mã số thuế: 0100787888-016.

      1. Thông tin gói thầu:

      - Tên gói thầu: Cung cấp 1.500 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2024 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Phú Yên;

      - Giá gói thầu: 23.100.000.000 đồng;

      - Giá trị bảo đảm dự thầu: 693.000.000 đồng;

      - Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói;

      - Thời gian thực hiện gói thầu: 60 ngày, chậm nhất hết ngày 30/8/2024.

      - Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh.

      2. Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa

Nội dung chính của gói thầu: Chi tiết tại Quyết định số 235/QĐ-TCDT ngày 07/6/2024 của Tổng cục Dự trữ Nhà nước và quy định cụ thể trong E-HSMT của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ. 

      3. Tên dự toán mua sắm: Gói thầu mua gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2024 tại Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ.

      4. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

      5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi, trong nước, qua mạng.

      6. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

      7. Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 50 ngày.

8. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: trong tháng 6/2024.

- Thời gian đăng tải E-TBMT: ngày 11/6/2024.

      - Thời gian phát hành E-HSMT: ngay sau khi đăng tải thành công E-TBMT trên website: https://muasamcong.mpi.gov.vn

       - Địa điểm phát hành E-HSMT và nhận E-HSDT: website: https://muasamcong.mpi.gov.vn

      - Phát hành E-HSMT: Miễn phí.

      9. Hiệu lực E-HSDT: 90 ngày.

      10. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 phút ngày 01/7/2024.

      11. Thời điểm mở thầu: trong vòng 02 giờ kể từ thời điểm đóng thầu.

 Các tin đã đưa ngày: