Cục DTNN khu vực Nam Trung Bộ thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu vận chuyển gạo DTQG để tỉnh Ninh Thuận cứu đói cho Nhân dân dịp giáp hạt năm 2024

(10/06/2024)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ.

- Địa chỉ: số 09 Võ Thị Sáu – TP. Nha Trang – tỉnh Khánh Hòa.

- Điện thoại: 0258.3889286. Fax: 0258.3889239. E-mail: dtnnkv-namtrungbo@gdsr.gov.vn.

2. Tên dự toán mua sắm: chi phí vận chuyển gạo DTQG để tỉnh Ninh Thuận cứu đói cho Nhân dân dịp giáp hạt năm 2024.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 201/QĐ-CDTNTB ngày 07/6/2024 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán chi phí vận chuyển gạo DTQG để tỉnh Ninh Thuận cứu đói cho Nhân dân dịp giáp hạt năm 2024.

4. Chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ.

B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn thầu:

 

STT

 

 

Tên chủ đầu tư

Tên gói thầu

Giá gói thầu

(đòng)

 

Nguồn vốn

 

Hình thức lựa chọn nhà thầu

 

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu

 

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

 

 

Thời gian thực hiện gói thầu

 

Tên gói thầu

Tóm tắt công việc chính của gói thầu

1

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ

Lựa chọn đơn vị vận chuyển 589,605 tấn gạo DTQG để tỉnh Ninh Thuận cứu đói cho Nhân dân dịp giáp hạt năm 2024

Vận chuyển 589,605 tấn gạo DTQG từ kho Chi cục Dự trữ Nhà nước Ninh Thuận (xã Thành Hải – TP. Phan Rang - Tháp Chàm - tỉnh Ninh Thuận) đến trung tâm các huyện thuộc tỉnh Ninh Thuận để cứu đói cho Nhân dân dịp giáp hạt năm 2024

170.003.790 đồng (Một trăm bảy mươi triệu không trăm lẻ ba nghìn bảy trăm chín mươi đồng)

Ngân sách Nhà nước năm 2024

Chỉ định thầu

Một giai đoạn một túi hồ sơ

10 ngày

Tháng 6/2024

Trọn gói

20 ngày

 Các tin đã đưa ngày: